Hợp tác quốc tế về biên phòng được thực hiện dưới những hình thức nào?

Ngày hỏi:31/12/2020

Theo quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực biên phòng thì việc hợp tác quốc tế về biên phòng được thực hiện dưới các hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định như sau:

   - Hình thức hợp tác quốc tế về biên phòng bao gồm:

   + Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế;

   + Hội đàm, giao lưu hợp tác;

   + Trao đổi, chia sẻ thông tin;

   + Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là những hình thức hợp tác quốc tế về biên phòng theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn