Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia thể thao quân đội được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí.

Ngày hỏi:27/10/2016

Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia thể thao quân đội được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi nghe nói Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia thể thao quân đội thì được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí, không biết có đúng không ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Chế độ tiền công được quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành (Có hiệu lực từ ngày 27/10/2016).

   Theo đó, Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí.

   Nếu số ngày thực tế tập huấn và thi đấu cao hơn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả tiền công bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 138/2016/TT-BQP cho những ngày cao hơn số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng.

   Trường hợp tiền sinh hoạt phí theo ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng cộng với mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh theo quy định hiện hành thấp hơn mức tiền công quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 138/2016/TT-BQP thì cơ quan, đơn vị sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch. Cách tính như sau:

   Chênh lệch tiền công theo ngày được hưởng

   =(Tiền công ngày theo quy định - Phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ - Mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh) / 22 ngày

   Ví dụ 1: Vận động viên A của Trung tâm thể dục thể thao Quân khu 1, cấp bậc hạ sĩ, hệ số phụ cấp quân hàm 0,5 và mức tiền ăn 47.000 đồng/ngày. Được cấp có thẩm quyền triệu tập tập trung tập huấn đội thể thao quân đội, thời gian 01 tháng. Vận động viên A được hưởng phụ cấp quân hàm, tiền công trong thời gian tập trung tập huấn như sau:

   - Hưởng nguyên phụ cấp quân hàm trong thời gian tập trung tập huấn do cơ quan quản lý trả (hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng x mức lương cơ sở) là: 0,5 x 1.210.000 đồng = 605.000 đồng.

   - Phần chênh lệch do mức tiền sinh hoạt phí theo ngày thấp hơn tiền công đối với vận động viên đội thể thao quân đội quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ quan sử dụng trả cho 01 tháng là:

   [80.000đồng - (605.000đồng/22 ngày + 47.000đồng)] x 22 ngày = 121.000 đồng.

   - Nếu vận động viên A thực hiện chế độ luyện tập 26 ngày/tháng thì cơ quan sử dụng vận động viên A trả tiền công cho những ngày vượt số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng (04 ngày) là:

   80.000 đồng x 04 ngày = 320.000 đồng

   Như vậy, tổng số tiền do cơ quan sử dụng chi trả cho vận động viên A trong tháng tập trung tập huấn 26 ngày là:

   121.000 đồng + 320.000 đồng = 441.000 đồng.

   ( Khoản 3 Điều 4 Thông tư 138/2016/TT-BQP)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia thể thao quân đội được quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn