Hướng dẫn chuyển xếp lương cho công chức cấp xã

Ngày hỏi:29/04/2010

Ông Đinh Sóc công tác tại UBND xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 1/1998 với chức danh Ủy viên UBND xã, được xếp mức lương 483.300đồng, đến tháng 1/2003 được cộng thêm 5% tái cử. Tháng 11/2003, khi có Nghị định 121/2003 NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn, ông Sóc được xếp Hệ số lương là 1,7. Tháng 6/2004, sau bầu cử HĐND 3 cấp, ông Sóc vẫn giữ chức danh Ủy viên UBND xã, được xếp lương bằng 1,09 + 0,61 bảo lưu, sau 6 tháng xếp lại ở hệ số 1,09 vì không có trình độ chuyên môn. Đến tháng 10/2004, khi có Nghị định 204/2004/NĐ-CP, ông Sóc được chuyển xếp lại lương bằng 1,18+0,57 bảo lưu và được hưởng đến hết tháng 12/2004. Từ tháng 1/2005 cho đến nay ông Sóc được xếp lại ở mức lương 1,18. Ông Sóc thắc mắc, việc xếp Hệ số lương của ông như vậy có đúng không, bởi ông Sóc cho rằng mình phải được xếp mức lương 2,25 từ tháng 10/2004 đến nay mới đúng.

Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tại khoản 1 Điều 4 chỉ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, không đề cập về chế độ tiền lương đối với chức danh Ủy viên UBND xã; tại khoản 2 Điều 4 quy định công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh đang đảm nhận được hưởng lương theo bảng lương hành chính, còn chưa có trình độ chuyên môn được hưởng hệ số lương bằng 1,09.

    Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, quy định việc chuyển xếp lại hệ số lương cho công chức cấp xã đang hưởng hệ số lương bằng 1,09 được thực hiện như sau:

    - Đối với Ủy viên UBND xã: Chuyển xếp vào bậc 1 hệ số 1,75 theo bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

    - Đối với công chức cấp xã không phải là Ủy viên UBND và chưa có trình độ chuyên môn được hưởng hệ số lương bằng 1,18.

    Như vậy, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tại thời điểm thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, cơ quan chức năng chuyển xếp lương cho ông Đinh Sóc được hưởng hệ số lương bằng 1,09 + hệ số chênh lệch bảo lưu trong 6 tháng là 0,61 là đúng quy định (nếu ông Sóc chưa có trình độ chuyên môn); tại thời điểm chuyển xếp lại hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, ông Đinh Sóc được xếp hưởng hệ số lương bằng 1,18 là đúng với quy định (nếu tại thời điểm ngày 1/10/2004 ông Sóc không còn là Ủy viên UBND xã).


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn