Hướng dẫn quản lý thu – chi từ nguồn học phí

Ngày hỏi:23/11/2015
Bà Nguyễn Thị Duyên thực hiện theo dõi quản lý thu - chi của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội. Hiện các cơ sở giáo dục đang thực hiện thu - chi học phí và các khoản thu khác theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 và Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Tại Điều 2 Quyết định 51/2013/QĐ-UBND có quy định nguyên tắc thực hiện thu - chi các khoản thu khác là thu đủ bù chi. Thực tế phát sinh trường hợp, nhà trường thoả thuận thống nhất mức thu các khoản thu với cha mẹ học sinh. Nhưng đến cuối năm học, không thực hiện chi hết số kinh phí thu được. Phòng Tài chính kiến nghị phải trả lại học sinh số kinh phí còn tồn đó. Bà Duyên hỏi, đối với các khoản thu như chăm sóc bán trú, trang thiết bị bán trú, tiền nước uống thì xác định đối tượng, mức chi chi trả lại số tiền tồn như thế nào? Kiến nghị của Phòng Tài chính như trên có đúng không? Nhà trường có được thực hiện chuyển số kinh phí tồn sang năm sau thực hiện tiếp khi cha mẹ học sinh nhất trí hay không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

   Về tổ chức thu và sử dụng học phí

   Khoản 2, Điều 13 và Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về chính sách học phí quy định:“Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp Kho bạc Nhà nước.

   Biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính”; “Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

   Vì vậy, đề nghị bà thực hiện quản lý thu – chi từ nguồn học phí theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (hiện nay, Nghị định này được thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

   Về quản lý các khoản thu khác

   Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Vì vậy, đề nghị bà Duyên nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.

   Theo phân công của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì xây dựng chính sách về học phí và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục. Vì vậy, trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp cụ thể.

   Theo Báo Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn