Hướng dẫn xếp lương viên chức ngành thư viện hạng IV

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi xin hỏi tôi tốt nghiệp cao đẳng thư viện năm 2000. Tôi được tuyển dụng làm thư viện viên hưởng bậc 6/10 Hệ số lương của tôi 3,65 nay chuyển tôi sang thư viện viên hạng IV mã V.10.02.07 Cho tôi hỏi bậc lương hiện tại của tôi là bao nhiêu, và hệ số là bao nhiêu? Tôi chân thành cảm ơn và chờ đợi cách xếp lương.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 9 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định: Cách xếp lương với viên chức ngành thư viện như sau:

   - Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

   - Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng chuyên ngành thư viện khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức loại A0 theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự) như sau:

   + Tính từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV, cứ sau thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

   + Sau khi chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV nêu trên, nếu hệ số lương được xếp ở chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV. Sau đó, nếu viên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào chức danh được bổ nhiệm khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới.

   Kết luận: Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có trình độ cao đẳng ngành thư viên đã được tuyển dụng vào làm viên chức thư viện và được xếp bậc 6, hệ số 3.65. Khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV như sau: Bắt đầu tính từ thời gian bạn công tác (không tính thời gian tập sự) đến khi bổ nhiệm: Cứ làm việc 2 năm (không bị kỷ luật hoặc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia BHXH đủ) thì được tăng 1 bậc, bắt đầu tính từ bậc 2. Sau khi tính ra được bậc lương của mình thì bạn quy đổi ra hệ số lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT