Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

Ngày hỏi:27/10/2015

Tôi là công chức Văn hóa - Xã hội ở phường. Nay kiêm nhiệm thêm Phó chủ nhiệm Trung tâm văn hóa thể thao phường. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 4, Điều 6 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hay không ? ở phường tôi đang công tác không thực hiện việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm này. Vậy tôi nên hỏi cơ quan nào để được giải thích thảo đáng. Cảm ơn quý sở !

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức phường, xã thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã được thực hiện theo Hướng dẫn số 2146/HD-SNV ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc chi trả này. Tiếp thu ý kiến của ông, Sở Nội vụ sẽ làm việc cụ thể với các cơ quan có liên quan để có thể hướng dẫn các địa phương chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức phường, xã thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn