Hưởng theo Nghị định 116

Ngày hỏi:10/09/2013
Hiện chúng tôi đang công tác tại các Hạt Kiểm lâm và được hạt trưởng phân công công tác tại các địa bàn xã có quyết định kèm theo. Theo khoản 1 và khoản 2 điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì người được phân công công tác ở các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. Vì tôi là lao động hợp đồng theo quyết định của UBND tỉnh nên chỉ là người giúp việc cho kiểm lâm viên chính phụ trách địa bàn của 3 xã, trong đó có 1 địa bàn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thời gian làm việc tại địa bàn xã có lịch công tác, thường thì mỗi tuần tôi về làm việc tại địa bàn mỗi xã 1-2 ngày. Mỗi tháng từ 4- 6 ngày/xã. Như vậy, tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hướng dẫn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại khoản 1, điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm: Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập); Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3, điều 4 Luật Cán bộ công chức… Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp của anh hiện đang công tác ở Hạt Kiểm lâm và được phân công phụ trách địa bàn xã có điều kiện đặc biệt khó khăn, mỗi tuần chỉ xuống xã 1-2 ngày, do đó không thuộc đối tượng được hưởng chế độ teo Nghị định 116.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn