Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng do cơ quan nào trao tặng?

Ngày hỏi:07/11/2020

Bố tôi có 40 năm tuổi Đảng thì ủy ban ban nhân huyện hay ủy ban tỉnh trao tặng huy hiệu vậy? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiểu mục 36.2 Mục 36 Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 quy định về thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên như sau:

   - Chi bộ: biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ.

   - Đảng uỷ bộ phận: biểu dương tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ.

   - Đảng uỷ cơ sở: quyết định công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, biểu dương tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ.

   - Huyện uỷ (và tương đương): quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tặng giấy khen cho tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ.

   - Tỉnh uỷ (và tương đương): quyết định tặng bằng khen, tặng cờ cho tổ chức đảng, tặng Huy hiệu Đảng 40, 50, 60, 70 năm tuổi Đảng, bằng khen cho đảng viên trong đảng bộ.

   - Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, quyết định và giao cho Nhà nước ra quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác cho tổ chức đảng và đảng viên.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì Huy hiệu 40 tuổi Đảng sẽ do Tỉnh ủy trao tặng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn