Huy hiệu Đảng mất có được cấp lại không?

Ngày hỏi:04/12/2020

Xin hỏi trường hợp Đảng viên làm mất Huy hiệu Đảng thì có được xem xét cấp lại hay không? Nếu được thì Đảng viên này cần làm giấy tờ gì để được xem xét cấp lại.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 18.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 có quy định:

   Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

   Như vậy trường hợp đảng viên làm mất Huy hiệu Đảng nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

   Và theo Điểm a Khoản 1.1 Mục 1 III. Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 có quy định:

   Đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ.

   Vậy nên trong trường hợp bị mất Huy hiệu Đảng thì Đảng viên nên làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ xem xét. Nếu đủ điều kiện thì chi bộ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn