Kế hoạch luân phiên công việc đối với cán bộ công chức ngành thuế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/10/2019

Liên quan đến việc tổ chức ngành cán bộ, công chức ngành thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Kế hoạch luân phiên công việc đối với cán bộ công chức được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch luân phiên công việc đối với cán bộ công chức được quy định tại Điều 12 Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005, cụ thể:

   1. Hàng năm, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cấp uỷ đảng và các tổ chức quần chúng mà cán bộ,công chức sinh hoạt như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, nữ công ... rà soát lại quy hoạch cán bộ để lập kế hoạch dân chủ công khai, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ; bố trí điều động, luân phiên cán bộ, công chức một cách hợp lý trong từng cơ quan Thuế; không làm ồ ạt, tràn lan, chạy theo số lượng, gây mất ổn định trong đơn vị.

   2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định việc luân phiên công việc phụ trách giúp việc Tổng cục trưởng là các Phó Tổng cục trưởng trở xuống; quyết định điều động, luân chuyển, luân phiên công việc của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính luân chuyển đối với các chức danh lãnh đạo do Bộ quản lý.

   3. Cục trưởng Cục Thuế lập kế hoạch luân chuyển, luân phiên công việc của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ; quyết định luân phiên công việc phụ trách giúp việc Cục trưởng là các Phó cục trưởng và cán bộ, công chức tại cơ quan Cục Thuế; Kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế luân chuyển, luân phiên công việc của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Thuế.

   4. Chi cục trưởng Chi cục Thuế lập kế hoạch luân phiên cán bộ, công chức trong đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ; quyết định luân phiên công việc phụ trách giúp việc Chi cục trưởng là các Phó chi cục trưởng và báo cáo Cục trưởng Cục Thuế xem xét quyết định luân phiên cán bộ, công chức sang địa bàn thuộc các Chi cục Thuế khác.

   5. Trong một số trường hợp đặc biệt cần bổ sung cán bộ kịp thời theo khoản 3, khoản 4 Điều 1 thì không nhất thiết phải tuân theo thời gian và các vị trí công tác quy định tại mục II và mục III Quy chế này. Thủ trưởng đơn vị sau khi báo cáo, trao đổi, thống nhất với cấp uỷ đảng (Tổ chức tỉnh uỷ, huyện uỷ), chính quyền và các tổ chức quần chúng nơi cán bộ, công chức sinh hoạt quyết định điều động cán bộ. Trường hợp phải bổ nhiệm ngay cán bộ vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt thì phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT