Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo tại Tòa án gồm những nội dung gì theo quy định mới?

Ngày hỏi:30/06/2020

Theo quy định của pháp luật sắp được áp dụng vào giải quyết tố cáo thì xác minh nội dung tố cáo gồm những công việc gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 30 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về công tác xác minh nội dung tố cáo tại Tòa án gồm những việc sau:

   Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo do Tổ trưởng Tổ xác minh lập và trình người ra quyết định thành lập Tổ xác minh phê duyệt.

   Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo gồm:

   - Căn cứ pháp lý để tiến hành xác minh;

   - Mục đích, yêu cầu của việc xác minh;

   - Nội dung xác minh;

   - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải làm việc để thu thập, xác minh các thông tin, tài liệu, chứng cứ;

   - Các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh;

   - Dự kiến thời gian thực hiện từng công việc; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên; thời gian dự phòng để xử lý các công việc phát sinh;

   - Việc báo cáo tiến độ thực hiện;

   - Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

   Trên đây là quy định của pháp luật về kế hoạch xác minh nội dung tố cáo tại Tòa án theo quy định Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn