Kê khai hoá đơn đầu ra, đầu vào nhầm mục

Ngày hỏi:19/09/2014
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi đã kê khai như sau: 1. Kê khai hoá đơn đầu ra của hàng hoá không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào mục "1.Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT" . Kê khai đúng phải là vào mục "5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT". 2. Kê khai hoá đơn đầu vào của hàng hoá không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào mục "5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT". Kê khai đúng phải là vào mục "1. Hàng hoá, dịch vụ... đủ điều kiện khấu trừ thuế" Việc kê khai này không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và số thuế GTGT được khấu trừ. Nay Công ty muốn kê khai lại cho đúng, nhưng tờ khai bổ sung thì không có Bảng kê đầu vào và Bảng kê đầu ra. Kính nhờ sự hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Phước. Trân trọng cám ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 11, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định

   “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ”.

   Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, quy định có hiệu lực ngày 01/9/2014.

   “ Bãi bỏ nội dung tại khoản 12, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn kê khai nhầm mục trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT), việc kê khai này không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và số thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp này bạn chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn