Kê khai và nộp các loại thuế của chi nhánh trực thuộc

Ngày hỏi:16/12/2015
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung hỏi về việc hướng dẫn kê khai và nộp các loại thuế của chi nhánh trực thuộc

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế trích dẫn một số nội dung như sau:

   Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng quy định:

   “c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

   Tại Điểm c Khoản 1 Điều 12 hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

   “c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

   Tại Điều 16 hướng dẫn về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

   “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau...”

   Căn cứ vào các quy định trên trường hợp công ty có chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc, trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện kê khai nộp các loại thuế như sau:

   -Thuế GTGT: chi nhánh trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   -Thuế TNDN: chi nhánh trực thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh trực thuộc.

   Thuế TNCN: Công ty trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn