Kế toán trưởng nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm bao nhiêu?

Ngày hỏi:07/09/2019

Vợ tôi là kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước. Sắp tới vợ tôi được bổ nhiệm lên giữ chức kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp. Cho tôi hỏi Kế toán trưởng nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm bao nhiêu? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2018/TT-BNV thì Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng như sau:

   "1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

   2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình."

   Theo Khoản 4 Điều 2 Thông tư 04/2018/TT-BNV thì đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng theo thông tư này. Do đó, Kế toán trưởng tại các đơn vị nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng theo hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn