Kết luận nội dung tố cáo trong công an nhân dân có những nội dung nào?

Ngày hỏi:08/08/2021

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi quy định về kết luận nội dung tố cáo trong công an nhân dân có những nội dung nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết luận nội dung tố cáo trong công an nhân dân có những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 129/2020/TT-BCA, cụ thể như sau:

   - Nội dung tố cáo; kết quả xác minh nội dung tố cáo;

   - Tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo;

   - Kết luận từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ nội dung tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại; nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nội dung tố cáo đúng, đúng một phần;

   - Các biện pháp xử lý, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra theo thẩm quyền của người giải quyết tố cáo;

   - Nội dung chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân thuộc quyền quản lý của người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra;

   - Nội dung kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Văn bản kết luận nội dung tố cáo thực hiện theo biểu mẫu quy định.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn tố cáo
  Giải quyết tố cáo
  Khiếu nại
  Tố cáo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn