Kết luận thanh tra có được công khai không?

Ngày hỏi:04/10/2017

Pháp luật quy định như thế nào về công khai kết luận thanh tra? Xin chảo Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Trọng Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Rạch Giá, Kiên Giang, gần đây tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trong trường hợp thanh tra các cá nhân, tổ chức thì kết luận thanh tra đó có được công khai không? Nếu có thì được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

   Quy định của pháp luật về công khai kết luận thanh tra tại Điều 39 Luật thanh tra 2010, cụ thể như sau:

   1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   2. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao gồm:

   a) Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

   b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

   c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

   d) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;

   đ) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và lựa chọn ít nhất một trong các hình thức công khai quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

   Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.

   4. Chính phủ quy định chi tiết việc công khai kết luận thanh tra theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vây, kết luận thanh tra phải được công khai niêm yết theo quy định của pháp luật, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ không được công khai theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những quy định của pháp luật về kết luận thanh tra. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Luật thanh tra 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn