Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải bảo đảm những nội dung nào?

Ngày hỏi:02/05/2020

Chị Ngọc Oanh - Tp.HCM hỏi: Theo nghị định 45 thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải bảo đảm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 45/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 22/05/2020) thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải bảo đảm:

   - Phản ánh đầy đủ các nội dung kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được quy định;

   - Có chữ ký số của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;

   - Bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử;

   - Được đồng bộ vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo cấu trúc mã thống nhất, bao gồm:

   Mã hồ sơ thủ tục hành chính-KQ(n)

   Trong đó n là số thứ tự của kết quả giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính có nhiều kết quả.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn