Kết quả khám sức khỏe loại 3, mắt loại 1 có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:03/08/2019

Em có đi khám sức khỏe tại ban chỉ huy quân sự và đạt sức khỏe loại 3 mắt loại 1 thì có đi Nghĩa vụ quân sự được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết quả khám sức khỏe loại 3, mắt loại 1 có được đi nghĩa vụ quân sự không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của công dân được gọi nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

   - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   - Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, tức là đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng thì thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

   - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

   Đồng thời, căn cứ Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về mắt tại Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

   TT

   BỆNH TẬT

   ĐIỂM

   1

   Thị lực (không kính):

   Thị lực mắt phải Tổng thị lực 2 mắt

   10/10 19/10

   1

   10/10 18/10

   2

   9/10 17/10

   3

   8/10 16/10

   4

   6,7/10 13/10 -15/10

   5

   1, 2, 3, 4, 5/10 6/10 -12/10

   6

   2

   Cận thị:

   - Cận thị dưới -1,5 D

   2

   - Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

   3

   - Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

   4

   - Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

   5

   - Cận thị từ - 5 D trở lên

   6

   - Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

   Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

   4

   Viễn thị:

   - Viễn thị dưới + 1,5 D

   3

   - Viễn thị từ + 1,5 D đến dưới + 3 D

   4

   - Viễn thị từ + 3 D đến dưới + 4 D

   5

   - Viễn thị từ + 4 D đến dưới + 5 D

   6

   - Viễn thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

   4

   Theo thông tin bạn cung cấp thì mắt của bạn loại 1, tức là thị lực mắt phải 10/10 và tổng thị lực hai mắt 19/10, không bị cận thị hay viễn thị.

   Như vậy, với sức khỏe loại 3 và mắt loại 1, bạn đủ điều kiện về sức khỏe để gọi nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn