Khái niệm về Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Ngày hỏi:20/09/2016

Khái niệm về Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định như thế nào và quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập Thư ký luật. Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khái niệm về Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định cụ thể tại Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

   Trên đây là khái niệm về Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn