Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày hỏi:11/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Minh, địa chỉ mail minhnguyen****@gmail.com thắc mắc: Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quy định như thế nào? Tôi hiện đang làm một đề tài về chống lãng phí trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí. Tôi có tìm hiểu các quy định liên quan nhưng có một số nội dung chưa được rõ. Rất mong sớm nhận được giải đáp của Quý anh chị. Tôi cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hướng dẫn tại Điều 29 Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo đó:

   Điều 29. Khen thưởng

   1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì được khen thưởng.

   2. Hình thức khen thưởng:

   a) Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

   b) Các hình thức khen thưởng theo quy chế của cơ quan, đơn vị.

   3. Nguồn khen thưởng:

   a) Nguồn tiền thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

   b) Nguồn kinh phí tiết kiệm do áp dụng giải pháp, sáng kiến, rút ngắn tiến độ mang lại;

   c) Nguồn kinh phí do ngăn chặn được lãng phí khi được phát hiện và khắc phục kịp thời (nếu có);

   d) Nguồn kinh phí được giao tự chủ của cơ quan, tổ chức.

   4. Việc tính toán, xác định khen thưởng từ nguồn khen thưởng theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều này được căn cứ vào:

   a) Thời gian hoàn thành vượt tiến độ;

   b) Chi phí tiết kiệm được do hoàn thành vượt thời gian, áp dụng giải pháp, sáng kiến, rút ngắn tiến độ.

   5. Sử dụng nguồn khen thưởng:

   a) Việc sử dụng nguồn khen thưởng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;

   b) Đối với nguồn khen thưởng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xây dựng quy chế sử dụng trên nguyên tắc xác định rõ các tiêu chí được khen thưởng để đảm bảo việc khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời động viên, nêu gương tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

   ( Nội dung về Khen thưởng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 188/2014/TT-BTC )

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được quy định tại Nghị định 84/2014/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn