Khi nào thì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Ngày hỏi:05/09/2014
Xin cho biết khi nào thì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan có thẩm quyền thanh tra?

  Nội dung này được Thanh tra TP Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng khi có một trong các căn cứ sau:

   1. Kế hoạch thanh tra hằng năm đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp phê duyệt;

   2. Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp;

   3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

   4. Yêu cầu của việc giải quyết tố cáo về tham nhũng.

   Các cơ quan có thẩm quyền thanh tra gồm:

   1. Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

   2. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ; doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập.

   3. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

   4. Thanh tra của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

   5. Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

   6. Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.


  Nguồn:

  Cổng giao tiếp điện tử Thanh tra thành phố Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn