Khi nào Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức bắt đầu công việc?

Ngày hỏi:15/12/2018

Ban biên tập có hận được câu hỏi từ Thanh Tùng (ttung******@gmail.com) với nội dung: Tôi nghe nói ba mình đã trúng cử vào chức trưởng thôn, thế thì khi nào bố tôi chính thức bắt đầu công việc với chức danh mới này?

(****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, có quy định như sau:

   Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   => Như vậy, khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận bố bạn trúng cử Trưởng thôn thì bố bạn có thể chính thức bắt đầu công việc với chức danh này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn