Khi nào viên chức nào được xét thăng hạng?

Ngày hỏi:02/01/2014

Ông Đăng Phúc tốt nghiệp cao đẳng, năm 2009 được tuyển dụng vào làm việc tại Ban quản lý dự án xây dựng của huyện và được Phòng Nội vụ xếp lương ở ngạch cán sự, hệ số 1,86 (tương đương với trình độ trung cấp). Hiện ông Phúc đang hưởng bậc lương hệ số 2,26. Vừa qua ông đã tốt nghiệp chương trình đào tạo liên thông đại học.Ông Phúc hỏi, việc Phòng Nội vụ xếp lương ông ở ngạch cán sự khi tuyển dụng có đúng không? Trường hợp của ông nếu nộp bằng đại học liên thông thì có được xếp, hưởng lương theo trình độ đại học không?

  • Theo quy định của pháp luật về viên chức, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trường hợp ông Đăng Phúc tốt nghiệp Cao đẳng, nhưng đăng ký dự tuyển và được tuyển dụng vào vị trí việc làm của viên chức có trình độ đào tạo trung cấp, do vậy đã được xếp lương theo ngạch tương đương ngạch cán sự (ngạch viên chức loại B) theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là đúng quy định. Ngạch lương viên chức loại B có 12 bậc, bậc 1 hệ số 1,86; Hệ số chênh lệch giữa 2 bậc liền kề là 0,20. Ông Phúc đang hưởng lương bậc 3/12 hệ số 2,26.

   Vừa qua ông Phúc đã học xong chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học. Ông có nguyện vọng được xếp, hưởng lương theo trình độ đại học.

   Hiện nay việc chuyển loại viên chức từ loại thấp lên loại cao hơn được gọi là thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn (trước đây gọi là chuyển loại viên chức). Tại điểm b, khoản 1, Điều 29 và khoản 3, Điều 30, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định, khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   Theo Điều 8, Điều 9, Thông tư số 12/2012/TT-BNV việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ vào:

   – Số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

   – Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

   – Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

   Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   – Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

   – Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

   – Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực.

   – Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

   Để được thăng hạng, hưởng lương theo trình độ đại học, ông Phúc cần lập hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi Phòng Nội vụ, bao gồm:

   – Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   – Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức.

   – Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức.

   – Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

   – Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn