Khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp như thế nào?

Ngày hỏi:13/07/2018

Khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Quốc Văn (quoc.van***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được quy định từ Điều 24 đến Điều 27 Quyết định 160/2004/QĐ-BQP về Quy chế đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

   Điều 24. Tổ chức thi tốt nghiệp

   1. Hội đồng thi (gồm cả coi thi và chấm thi) do Hiệu trưởng trường quân sự và Hiệu trưởng trường chính trị đề xuất, Ban chỉ đạo đào tạo quyết định.

   2. Thành phần Hội đồng thi gồm:

   - Chủ tịch : 01 đồng chí Phó Ban chỉ đạo đào tạo.

   - 2 Phó Chủ tịch : Hiệu trưởng trường quân sự, Giám đốc trường chính trị

   - Ủy viên : Cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng phòng đào tạo (trường chính trị). Các trưởng khoa giáo viên và một số đồng chí giáo viên.

   - Thư ký: Trưởng Ban Tham mưu – Đào tạo trường quân sự.

   3. Đề thi tốt nghiệp gồm các nội dung: làm kế hoạch chiến đấu trị an ở cơ sở và thi vấn đáp lý thuyết các khối kiến thức do trường quân sự chuẩn bị và có ý kiến tham gia của trường chính trị, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Khi chuẩn bị xong thông qua Ban chỉ đạo đào tạo. Đề thi chính thức do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định trong số các đề thi đã được thông qua.

   4. Điểm thi tốt nghiệp gồm: Điểm thi kế hoạch chiến đấu trị an ở cơ sở và điểm thi vấn đáp lý thuyết các khối kiến thức.

   Điều 25. Điều kiện thi tốt nghiệp

   Học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp phải có các tiêu chuẩn sau:

   1. Học đầy đủ chương trình khóa học theo quy định; có đủ các bài kiểm tra môn học, thi kết thúc khối kiến thức; có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 5 điểm trở lên.

   2. Chấp hành tốt kỷ luật, nội quy, quy chế học tập.

   3. Đảm bảo thời gian học tập: Thời gian không tham gia học tập dưới 10% tổng thời gian học tập toàn khóa.

   Điều 26. Phân loại tốt nghiệp

   1. Cơ sở để phân loại tốt nghiệp là điểm trung bình toàn khóa (điểm trung bình toàn khóa là tổng điểm kiểm tra, thi từng khối kiến thức, điểm thi tốt nghiệp chia cho số lần kiểm tra, thi)

   1.1. Loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung toàn khóa từ 9 đến 10.

   1.2. Loại giỏi: Có điểm trung bình chung toàn khóa từ 8 đến cận 9.

   1.3 Loại khá: Có điểm trung bình chung toàn khóa từ 7 đến cận 8.

   1.4 Loại trung bình khá: Có điểm trung bình chung toàn khóa từ 6 đến cận 7.

   1.5 Loại trung bình: Có điểm trung bình chung toàn khóa từ 5 đến cận 6.

   Học viên không tốt nghiệp : có 1 môn thi tốt nghiệp trở lên dưới 5 điểm. Các trường hợp khác do Hội đồng thi tốt nghiệp quyết định.

   Điều 27. Cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp.

   1. Sau khi đã học và thi hết khối kiến thức quân sự đạt điểm trung bình trở lên Học viên được Hiệu trưởng trường quân sự cấp chứng chỉ trung cấp (sơ cấp) quân sự cơ sở.

   2. Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, đánh giá học lực và phẩm chất đạo đức do trường quân sự báo cáo, Hội đồng thi quyết định công nhận tốt nghiệp, Hiệu trưởng trường quân sự cấp bằng tốt nghiệp.

   3. Học viên đã có đủ các bài kiểm tra, kiểm tra môn học, thi khối kiến thức đều đạt điểm trung bình trở lên, có nhận xét của Ban cán sự lớp là không vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế học tập; nếu thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được xét tốt nghiệp đặc cách:

   3.1. Làm nhiệm vụ chiến đấu.

   3.2. Được cấp có thẩm quyền điều động công tác.

   3.3. Bản thân, gia đình gặp hoạn nạn đặc biệt khó khăn.

   Hiệu trưởng trường quân sự trao đổi thống nhất với Giám đốc trường chính trị sau đó đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho học viên.

   4. Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo cán bộ xã đội thời gian 14 tháng nếu được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức học thêm nội dung hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị thì do trường chính trị xem xét quyết định cấp bằng trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 160/2004/QĐ-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT