Khoản chi phí mua thóc không có hóa đơn có được trừ khi tính thuế

Ngày hỏi:11/11/2015
Công ty tôi kinh doanh thóc giống. Hàng hóa mua chủ yếu của các hộ nông dân nên không có hóa đơn mua hàng, chỉ lập bảng kê mua hàng theo mẫu số: 01/TNDN - thông tư 78/2014 của BTC và các chứng từ cóc liên quan. Giá trị hàng hóa mỗi lần nhập hơn 100 triệu đồng. Công ty chúng tôi điều cán bộ thu mua và thanh toán tiền trực tiếp cho các hộ nông dân. Xin cơ quan Thuế hướng dẫn cho khoản chi phí mua hàng này là chi phí được trừ không? Công ty đã yêu cầu các hộ nông dân lập tài khoản nhưng từ trước đến giờ họ chỉ làm với tiền mặt. Tức là khi mua thóc xong phải trả bằng tiền ngay!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Bình tư vấn như sau:

  • Khoản 1, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

   “1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu...

   2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.”

   Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

   “...

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   ...2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

   - Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

   ...

   Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

   ...”

   Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị bạn mua thóc giống của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất bán ra hoặc của hộ nông dân mua gom thóc giống không có hóa đơn mua hàng, được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn