Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Ngày hỏi:18/07/2017

Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại được quy định như thế nào theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Hưng, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi có một vấn đề cần được ban biên tập tư vấn đó là: Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại được quy định như thế nào theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017? Điều luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 29 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (có hiệu lực ngày 01/07/2018) thì khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại được quy định như sau:

   1. Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật này, người bị thiệt hại là cá nhân còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp sau đây:

   a) Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan;

   b) Khôi phục quyền học tập;

   c) Khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   2. Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật này, người bị thiệt hại là tổ chức còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   3. Trình tự, thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ của các tổ chức có liên quan.

   Như vậy, ngoài việc được bồi thường theo quy định thì người bị thiệt hại còn được khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của họ, tạo điều kiện cho họ hòa nhập thuận lợi với cộng đồng, được mọi người tôn trọng và được pháp luật bảo vệ các quyền cơ bản.

   Trên đây là nội dung tư vấn về khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn