Không bị kỷ luật thì cuối năm đảng viên có phải làm bản kiểm điểm?

Ngày hỏi:20/12/2021

Về vấn đề làm kiểm điểm cuối năm của đảng viên. Tôi muốn hỏi, trong năm tôi không bị xử lý kỷ luật thì cuối năm có phải làm bản kiểm điểm không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không bị kỷ luật thì cuối năm đảng viên có phải làm bản kiểm điểm?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019, quy định về đối tượng kiểm điểm đối với cá nhân, bao gồm:

   - Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

   - Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   Bên cạnh đó, tại Hướng dẫn 21 thì mục đích, yêu cầu khi thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm như sau:

   - Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

   - Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

   - Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì đảng viên trong toàn Đảng phải thực hiện kiểm điểm (trừ một số trường hợp nêu ở trên), kể cả trong năm không bị xử lý bị xử lý kỷ luật. Bản kiểm điểm này nhằm mục đích giúp đảng viên nhìn lại đã làm gì trong một năm qua, từ đó khắc phục những mặt hạn chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT