Không có sự phân biệt giữa các đối tượng công chức

Ngày hỏi:06/11/2009

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, các ông Trần Văn Quyền, Đặng Đàm Thu, Hoàng Hữu Nhân đề nghị nên đưa CC cấp xã vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định nêu trên.

Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2 Điều 32 Luật CBCC đã giao cho Chính phủ quy định cụ thể CC trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và trong bộ máy lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

    Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định cụ thể những người là CC trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, mà không quy định đối tượng CC ở cấp xã, do CC ở cấp xã đã được quy định cụ thể tại Khoản 3, Điều 61 của Luật CBCC bao gồm 7 chức danh và sẽ được quy định cụ thể tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 121/NĐ-CP về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Như vậy, không có sự phân biệt giữa CC cấp xã với CC cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn