Không đủ chuyên môn có được bổ nhiệm theo yêu cầu của cấp trên

Ngày hỏi:12/12/2016

Tôi là trưởng phòng của Sở khoa học – công nghệ Kon Tum (53 tuổi). Nay Sở thành lập Trung tâm thông tin - thống kê. Giám đốc Sở yêu cầu tôi làm hồ sơ bổ nhiệm làm lãnh đạo trung tâm, trong khi đó, bản thân tôi không có nguyên vọng và không có chuyên môn về công tác thông tin - thống kê. Vậy tôi có chấp hành yêu cầu của giám đốc không và nếu không tôi có vi phạm Luật Cán bộ, công chức? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.

   Bạn là trường phòng khoa học công nghệ cho nên có thể xác định bạn là công chức.

   Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ, lãnh đạo quản lý theo khoản 1 Điều 51 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về điều kiện bổ nhiệm như sau:

   - Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Cụ thể, theo khoản 1 Điều 40 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì:

   - tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

   - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

   - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

   - Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

   - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

   Trong trường hợp này, nếu bạn tự thấy mình không đủ điều kiện làm lãnh đạo trung tâm thông tin – thống kê thì bạn có quyền kiến nghị lên giám đốc sở để xem xét việc đưa ra quyết định của mình. Nếu kiến nghị không được chấp thuận thì bạn phải chấp hành quyết định bổ nhiệm của giám đốc sở. Bởi về nguyên tắc, công chức có nghĩa vụ theo khoản 5 Điều 9 Luật cán bộ, công chức 2008:

   Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

   Nếu bạn không chấp hành quyết định thì được coi là vi phạm nghĩa vụ của công chức.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bổ nhiệm khi không đủ chuyên môn. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật cán bộ, công chức 2008 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn