Không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự có phải tham gia dân quân tự vệ không?

Ngày hỏi:27/08/2019

 Có phải trường hợp không đủ điều kiện để tham gia Nghĩa vụ quân sự thì phải đi dân quân tự vệ phải không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự có phải tham gia dân quân tự vệ không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Luật dân quân tự vệ năm 2009, có quy định:

   Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia dân quân tự vệ như sau:

   - Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

   - Có lý lịch rõ ràng, được UBND cấp xã xác định theo quy định;

   - Chấp hành tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   - Có đủ sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

   Cũng theo quy định thì: Lực lượng dân quân tự vệ bao gồm: Dân quân tự vệ cơ động; Dân quân tự vệ thường trực; Dân quân tự vệ tại chỗ; Dân quân tự vệ biển; Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế

   Trong luật cũng như những văn bản liên quan chúng tôi chưa tìm thấy quy định nào về việc không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ phải tham gia dân quân tự vệ. Theo đó, người đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn trên sẽ được lựa chọn tham gia lực lượng dân quân tự vệ, không phân biệt việc người đó có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn