Không được rút đơn khiếu nại khi đã nộp đơn khiếu nại?

Ngày hỏi:05/08/2021

Hôm qua tôi có làm đơn khiếu nại đến Công chức xã. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại và không muốn khiếu nại nữa thì có thể được rút đơn hay không. Tôi đã nộp bản giấy.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không được rút đơn khiếu nại khi đã nộp đơn khiếu nại?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại 2011 quy định như sau:

   Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

   Như vậy, bạn có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, lưu ý phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn