Không hưởng lương viên chức ngành GD-ĐT có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Ngày hỏi:10/04/2016
Tôi là giáo viên trong biên chế của trường THCS. Tính đến tháng 9/2016 tôi đủ 5 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Tuy nhiên tôi không được xếp ngạch lương viên chức giáo viên. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không? – Nguyễn Hoàng Chung tỉnh Bạc Liêu.

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Điều 1 Thông tư số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn đối tượng được áp dụng Nghị định số 54/2011/NĐ-CP bao gồm:

   - Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

   - Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

   - Đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

   Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

   Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại Điểm a Khoản này.

   Như vậy theo Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư trên thì bạn phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Do đó, để được hưởng phụ cấp này, bạn cần đề nghị với nhà trường làm tờ trình lên Phòng GD&ĐT, UBND huyện để chuyển đổi sang ngạch lương viên chức ngành giáo dục và đào tạo.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn