Không làm công tác quản lý nữa có tiếp tục tham gia cấp ủy không?

Ngày hỏi:12/07/2011
Ông Bùi Đức Minh, ở TP Hồ Chí Minh, hỏi: Chi uỷ chi bộ trường tôi có 5 người, trong đó có 2 đồng chí lúc bầu vào chi ủy là trưởng khoa, trưởng phòng, nay các đồng chí đó không làm công tác quản lý nữa mà chỉ tham gia giảng dạy trong trường và vẫn có uy tín tốt. Vậy hai đồng chí này nên thôi hay tiếp tục tham gia cấp ủy?

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời:
   Điểm 26 (26.1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23 – QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc thôi tham gia cấp ủy như sau:

   a) Cấp ủy viên khi có thông báo nghỉ công tác để nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm (trường hợp thay đổi vị trí quản lý thì không áp dụng quy định này).

   Cấp ủy viên do đại hội chi bộ bầu ra, ngoài tiêu chuẩn cấp ủy viên đã được quy định còn đảm bảo cơ cấu cán bộ lãnh đạo của tổ chức đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   Như vậy ở chi bộ trường đồng chí, có 5 chi ủy viên do đại hội bầu, nay hai đồng chí trong chi ủy không làm công tác quản lý nữa, cấp trên đã bố trí các đồng chí khác làm lãnh đạo đơn vị. Thực hiện quy định trên của Bộ Chính trị, chi bộ cần bàn bạc cụ thể, hai đồng chí thôi chức danh quản lý tự nguyên có đơn xin rút cấp ủy, chi bộ giới thiệu nhân sự mới để bổ sung, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định.

   Trong trường hợp chi bộ sắp hết nhiệm kỳ, 2 đồng chí đó còn tín nhiệm cao và vẫn đang điều hành tốt công việc của chi bộ, nếu chi bộ nhất trí thì báo cáo cấp ủy cấp trên để 2 đồng chí tiếp tục tham gia chuẩn bị đại hội, bầu ra chi ủy, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu mới của đơn vị.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn