Không phải chủ sở hữu có được cung cấp thông tin dữ liệu về thửa đất không?

Ngày hỏi:17/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp là không phải chủ sở hữa thửa đất thì có được cung cấp thông tin dữ liệu về thửa đất không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không phải chủ sở hữu có được cung cấp thông tin dữ liệu về thửa đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về những trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai, gồm có:

   1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

   2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

   3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

   4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

   Trên đây là những trường hợp không được cung cấp dữ liệu đất đai, theo đó không có quy định về đối tượng không được cung cấp thông tin.

   => Cho nên, nếu không phải chủ sỡ hữu thửa đất thì vẫn được cung cấp thông tin thửa đất nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn