Không quy định việc cấp lại Bảng gia đình vẻ vang

Ngày hỏi:22/03/2017

Gia đình ông Nguyễn Khắc Tĩnh (tỉnh Bắc Ninh) được Nhà nước cấp tặng Bảng gia đình vẻ vang ngày 1/9/1973. Ông Tĩnh hỏi, Bảng gia đình vẻ vang có được cấp lại không? Nếu được cấp lại cơ quan nào hướng dẫn? Thủ tục gồm những gì?

  • Hiện nay, việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

   Theo đó, hiện vật khen thưởng được cấp đổi, cấp lại gồm: Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương; bằng, cờ, khung và hộp của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua. Trong đó không quy định việc cấp lại Bảng gia đình vẻ vang. Vì vậy, việc cấp lại Bảng gia đình vẻ vang là chưa thực hiện được.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn