Khung tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ từ 18/10/2019

Ngày hỏi:29/10/2019

Được biết Ban tổ chức trung ướng mới ban hành hướng dẫn về kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảng viên. Xin cho hỏi theo hướng dẫn này thì khung tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng hoàn thành nhiệm được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định khung tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   - Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn