Kiêm nhiệm thêm 2 chức danh có được nhân đôi phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không?

Ngày hỏi:29/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, bố tôi được bầu làm Bí thư đảng ủy cấp xã, và được bầu là Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HDND xã. Vậy bố tôi có được nhận phụ cấp kiệm nhiệm chức danh 02 lần không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, phụ cấp chức danh đối với trường hợp kiêm nhiệm 03 chức danh, cụ thể như sau:

   "Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm."

   Như vậy, bố bạn chỉ được nhận 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT