Kiêm nhiệm thêm chức danh tại xã có được nhận lương không?

Ngày hỏi:30/07/2019

Tôi đang làm Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023, tháng 3/2019 được cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã. Lương và phụ cấp hàng tháng chỉ được lĩnh theo chức danh Chủ tịch Hội nông dân, còn chức danh Chủ tịch MTTQ xã không được hưởng thêm một khoản nào. Luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng pháp luật không và nếu có thì được hưởng như thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định phụ cấp kiêm nhiệm chức danh như sau:

   "Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm."

   Nếu bạn là Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính thì bạn được hưởng thêm phụ cấp lãnh đạo với mức lương tối thiểu là 0.2. (Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP)

   Như vậy, bạn đang giữ chức Chủ tịch Hội nông dân sau đó bạn kiêm thêm chức danh Chủ tịch UBMTTQ thì bạn sẽ có thêm 50% mức lương (bậc 1) cộng thêm phụ cấp lãnh đạo với mức lương tối thiểu x 0.2 (nếu bạn có đủ điều kiện nhận phụ cấp lãnh đạo). Theo quy định trên thì việc trả lương cho bạn lúc trước là chưa phù hợp quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn