Kiểm sát viên tư vấn cho đương sự ngoài nơi làm việc được không?

Ngày hỏi:18/02/2020

Tôi là người khởi kiện đồng thời là nguyên đơn, vụ án đã xử sơ thẩm, vừa qua tôi kháng cáo toàn bộ vụ án và viện kiểm sát cũng kháng nghị. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng để giải quyết phúc thẩm thì tôi phát hiện kiểm sát viên sẽ tham gia phiên tòa có gặp riêng bị đơn ở ngoài nơi làm việc. Cho tôi hỏi như vậy có phù hợp với quy định không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 84 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 quy định những việc Kiểm sát viên không được làm bao gồm:

   - Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm.

   - Tư vấn cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định của pháp luật.

   - Can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc.

   - Đưa hồ sơ, tài liệu của vụ án, vụ việc ra khỏi cơ quan nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

   - Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ án, vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết ngoài nơi quy định.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì kiểm sát viên không được tiếp đương sự trong vụ án, vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết ngoài nơi quy định. Mặt khác, kiểm sát viên cũng không được tư vấn cho đương sự làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn