Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2018

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Minh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 20 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng của công chức, viên chức sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng.

   - Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian từ 05 ngày trở lên phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các khóa đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) được quy định cụ thể tại từng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ban hành theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, gồm:

   + Kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết thu hoạch, viết tiểu luận;

   + Các hình thức khác phù hợp (nếu có).

   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

   + Đối tượng kiểm tra, đánh giá: Công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

   + Đơn vị thực hiện kiểm tra, đánh giá: Đơn vị tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng.

   - Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối khóa đào tạo, bồi dưỡng được Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị có học viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng.

   - Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối khóa đào tạo, bồi dưỡng là một trong những căn cứ để cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận, bố trí, sử dụng và bình xét thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn