Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức

Ngày hỏi:23/07/2014
Xin luật sư cho biết về các nội dung và tiêu chuẩn các thành phần tham gia sát hạch trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn Hà Nội. Trong kỳ thi công chức mà người sát hạch là người thân của người dự thi thì có vi phạm không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Luật Công chức và các Nghị định của Chính phủ về thi tuyển công chức và riêng đối với thành phố Hà Nội còn phải thực hiện theo Quyết định số 20/2014 ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định việc kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận công chức cấp xã như sau: Trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã theo kế hoạch của UBND thành phố, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ kiểm tra, sát hạch các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quy chế này. Nội dung sát hạch do Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch hoặc do Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị nội dung sát hạch trong trường hợp cần thiết. Sát hạch theo hình thức phỏng vấn; kết quả phỏng vấn đánh giá theo thang điểm 100. Ban sát hạch do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập gồm: Trưởng ban và các ủy viên, có nhiệm vụ và quyền hạn sau: -Trưởng ban sát hạch: Giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện việc phỏng vấn người dự tuyển theo đúng quy định; tổ chức bố trí người phỏng vấn bảo đảm nguyên tắc mỗi người dự phỏng vấn phải có ít nhất 2 thành viên phỏng vấn và cho điểm. Tổng hợp kết quả phỏng vấn và bàn giao biên bản, phiếu điểm chấm phỏng vấn cho ủy viên kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng; giữ gìn bí mật kết quả điểm phỏng vấn; báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kết quả phỏng vấn của thí sinh trong trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau trên 10 điểm. Ủy viên ban sát hạch: Thực hiện phỏng vấn, chấm điểm các thí sinh theo đúng đáp án và thang điểm của đề phỏng vấn; báo cáo các dấu hiệu vi phạm trong quá trình tổ chức phỏng vấn với trưởng ban sát hạch và đề nghị hình thức xử lý. -Tiêu chuẩn thành viên ban sát hạch: Người được cử làm thành viên ban sát hạch phải là công chức, viên chức, nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm đối với môn thi, có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Không cử làm thành viên ban sát hạch đối với những người là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng của người dự thi và những người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật. Từ quy định trên thì ban sát hạch là người thân thì không được cử là thành viên ban sát hạch trong kỳ thi tuyển công chức.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn