Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

Ngày hỏi:25/11/2017

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hoàng Linh, hiện đang làm việc tại Bình Dương. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến vấn đề kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục 3 Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng. Báo cáo kết quả kiểm tra với cấp uỷ cấp trên thông qua hệ thống ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

   Nội dung kiểm tra gồm: Công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên...

   Ban tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Hướng dẫn số 127- HD/BTGTW, ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Kết luận và Hướng dẫn trên. Tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vê xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

   Trên đây là nội dung tư vấn về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn