Kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị lấy từ đâu?

Ngày hỏi:18/07/2020

Tôi thấy hằng năm thường tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị. Vậy kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị lấy từ đâu? Mong giải quyết theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 6 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định về nguồn kinh phí cho việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị, cụ thể:

   - Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc phòng;

   - Kinh phí tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm;

   - Kinh phí bảo đảm tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về nguồn kinh phí của việc tuyển chọn, xét duyệt, đào tạo sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn