Kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Theo tôi được biết đối với các đơn vị nhà nước đều có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức. Anh chị cho tôi hỏi kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018, quy định Kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

   Kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quy định tại Quy chế này bao gồm:

   - Dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) giao hàng năm cho Bộ Tài chính để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

   - Dự toán chi NSNN giao thực hiện tự chủ đối với các cơ quan hành chính được các đơn vị hỗ trợ chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

   - Dự toán chi NSNN giao hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được các đơn vị hỗ trợ chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

   - Nguồn thu phí được để lại sử dụng; nguồn thu nghiệp vụ của Kho bạc nhà nước; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế và của Tổng cục Hải quan bố trí, hỗ trợ chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

   - Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập bố trí, hỗ trợ chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức.

   - Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thuộc Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn