Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được lấy từ đâu

Ngày hỏi:22/09/2017

Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được lấy từ đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Khang . Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quy định về hòa giải ở cơ sở, nhưng tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được lấy từ đâu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở như sau:

   Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật hòa giải ở cơ sở được thực hiện như sau:

   1. Kinh phí cho quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

   2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân sách bố trí, sử dụng nguồn thu ngân sách của địa phương để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

   3. Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   4. Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

   Trên đây là nội dung trả lời về kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Nghị định 15/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn