Kinh phí hoạt động của Hội đồng thú y các cấp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/08/2018

Theo tôi tìm hiểu thì được biết Hội đồng thú ý trung ương và Hội đồng thú y cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản là tư vấn về các quy định của pháp luật, về các chủ trương, chính sách liên quan đến thú y. Vậy cho tôi hỏi: Kinh phí để thực hiện những hoạt động đó của Hội đồng thú y trung ương và cấp tỉnh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí hoạt động của Hội đồng thú y các cấp được quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   - Cơ quan được giao thường trực của Hội đồng thú y các cấp có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng thú y trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Các nguồn hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được sử dụng theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về kinh phí hoạt động của Hội đồng thú y các cấp. Bạn có thể tim hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn