Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/09/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định tại Điều 10 Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với nội dung như sau:

   - Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Văn phòng Chính phủ quản lý kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác theo quy định của Nhà nước.

   - Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp có phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung trả lời về kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn