Kinh phí hoạt động thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có từ đâu?

Ngày hỏi:18/02/2017

Kinh phí hoạt động thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có từ đâu? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lan, đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi kinh phí hoạt động thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có từ đâu? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Lan_094***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí hoạt động thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định cụ thể tại Điều 22 Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó:

   1. Kinh phí hoạt động của cơ quan Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc cấp, quản lý và sử dụng ngân sách của cơ quan Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   2. Cơ quan Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trích một phần số tiền từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra.

   Trên đây là tư vấn về kinh phí hoạt động thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn