Kinh phí thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030

Ngày hỏi:12/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định của Thủ tướng mới ban hành về lập quy hoạch tài nguyên nước thì kinh phí để thực hiện việc lập quy hoạch được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 quy định kinh phí thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

   - Chi phí lập Quy hoạch tài nguyên nước sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định khác có liên quan.

   - Căn cứ nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước, định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập dự toán, thẩm định và quyết định cụ thể chi phí lập Quy hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức cho hoạt động quy hoạch, quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn