Kỷ luật viên chức sử dụng bằng không hợp pháp?

Ngày hỏi:28/10/2015

Kỷ luật viên chức sử dụng bằng không hợp pháp?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức : “Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín”.

   Như vậy, hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật kiến nghị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn